Beranda Fraksi Fraksi Partai Gerindra

Fraksi Partai Gerindra

Partai-Gerindra

FRAKSI PARTAI GERINDA.

KETUA : SYARIFUDIN, SH.
WAKIL KETUA : H. M. SAKDUDDIN, SH.
SEKRETARIS : H. LALU JAZULI AZHAR, SH. M.Si.
ANGGOTA-ANGGOTA :

  1. DRS. H. ABDUL KARIM, MM.
  2. HAMJA.
  3. H. IRWAN RAHADI, ST.
  4. L. FATHUL BAHRI, SP.
  5. MORI HANAFI, SE; M.Comm.